ORGANIZAČNÍ ŘÁD
FESTIVALU LÁŽO PLÁŽO, 17.-18. ČERVNA 2022


 1. Přijďte si festival užít a buďte prosím ohleduplní k sobě i svému okolí.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 14 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do areálu není povoleno vnášet jakékoliv nápoje a občerstvení. Výjimkou jsou NEALKO nápoje v uzavřené PET láhvi do maximálního objemu 0,5 litru vnesené do areálu návštěvníkem pro vlastní potřebu.
 5. Je přísně zakázáno vnášet do areálu skleněné láhve, deštníky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem či bezpečnostní agenturou označeny za nebezpečné. Výjimku tvoří repelenty. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků.
 6. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejnovány budou pouze dokumenty vhodného charakteru, přičemž každá osoba zaznamenána na zveřejněném dokumentu má právo vznést námitku proti zveřejnění (námitka ovšem musí být náležitě odůvodněná).
 8. Padělání vstupenek / identifikačních pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 9. Vstup do areálu bude umožněn v pátek 17. června 2022 od 16:00 hod., do soboty 18. června 2022 00:30 hod.. Dále v sobotu 18. června 2022 od 11:00, do neděle 19. června 2022, 00:30 hod.
 10. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu!
 11. Drogy jsou na festivale, stejně jako všude jinde, zakázány. Jejich prodej a konzumace je nelegální a upozorňujeme, že na místě bude situaci monitorovat POLICIE ČR. Festival je plný úžasných zážitků, užijte si jej bez zbytečných problémů.
 12. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky koncertů a také osoby, jež svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 13. Do areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 14. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s Organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky festivalu.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.
 16. Pořadatel není povinen vracet zaplacené vstupné či vyměnit vstupenky.
 17. Návštěvník je povinen dodržovat aktuální hygienické podmínky stanovené Vládou ČR.

V Otrokovicích dne 2. března 2022


Pořádající agentura:
Jackie Pro s.r.o.
Borová 6434, 760 01 Zlín, IČ: 07585136, DIČ: CZ07585136

Nahoru Přesunout se na začátek stránky