ORGANIZAČNÍ ŘÁD
FESTIVALU LÁŽO PLÁŽO, 14.-15. ČERVNA 2023


 1. Přijďte si festival užít a buďte prosím ohleduplní k sobě i svému okolí.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 14 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do areálu není povoleno vnášet jakékoliv nápoje a občerstvení. Výjimkou jsou NEALKO nápoje v uzavřené PET láhvi do maximálního objemu 0,5 litru vnesené do areálu návštěvníkem pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří návštěvníci se speciální dietou, nebo jinou potravinovou intolerancí.
 5. Je přísně zakázáno vnášet do areálu skleněné láhve, deštníky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem či bezpečnostní agenturou označeny za nebezpečné. Výjimku tvoří repelenty. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků.
 6. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejnovány budou pouze dokumenty vhodného charakteru, přičemž každá osoba zaznamenána na zveřejněném dokumentu má právo vznést námitku proti zveřejnění (námitka ovšem musí být náležitě odůvodněná).
 8. Padělání vstupenek / identifikačních pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 9. Vstup do areálu bude umožněn v pátek 23. června 2023 od 15:00 hod., do soboty 24. června 2023 00:30 hod.. Dále v sobotu 24. června 2023 od 11:00, do neděle 25. června 2023, 00:30 hod.
 10. Návštěvníci, kteří se prokážou identifikační páskou KEMP, mohou do areálu festivalu v sobotu 24. černa již od 8:00.
 11. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu!
 12. Drogy jsou na festivale, stejně jako všude jinde, zakázány. Jejich prodej a konzumace je nelegální a upozorňujeme, že na místě bude situaci monitorovat POLICIE ČR. Festival je plný úžasných zážitků, užijte si jej bez zbytečných problémů.
 13. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky koncertů a také osoby, jež svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 14. Do areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 15. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s Organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky festivalu.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.
 17. Pořadatel není povinen vracet zaplacené vstupné či vyměnit vstupenky.
 18. Návštěvník je povinen dodržovat aktuální hygienické podmínky stanovené Vládou ČR.
 19. V prostorách konání festivalu a v jeho bezprostředním okolí je zakázáno provozovat jakékoliv obchodní, reklamní, politické či jiné nevhodné aktivity bez předchozího písemného souhlasu promotéra akce.
 20. Je zakázáno vnášení bannerů či transparentů, které by měly politický a nebo hanlivý či urážlivý obsah.

V Otrokovicích dne 25. září 2022


Pořádající agentura:
Jackie Pro s.r.o.
Borová 6434, 760 01 Zlín, IČ: 07585136, DIČ: CZ07585136

Nahoru Přesunout se na začátek stránky